Værker


Fælles for mine værker er, at de alle tager deres udspring i mennesket. Det kan være relationer mennesker imellem, eller måden menneskets interagerer med det omgivende samfund. Ligesom det kan være menneskets forholden sig til den planet vi er sat på.

Det kan også være den måde, mennesket forholder sig til egen eksistens og refleksion over samme. Noget af det jeg synes er spændende er, hvordan forskellige forhold og påvirkninger opfattes forskelligt fra individ til individ.